Zoekkaart Minimaliseren

Op de zoekkaart hieronder is te zien in welke gebieden informatie over de aanwezige vissoorten ontbreekt. De kaart is verdeeld in atlashokken (5x5 km). In de lichtgekleurde hokken is het beeld over het voorkomen van vissen onvolledig. Door op een hok te klikken verschijnt de kaart met daarin de onderzochte kilometerhokken en de aangetroffen soorten. Op basis van deze informatie kun je het voorkomen van vissoorten binnen kilometerhokken onderzoeken (met een schepnet,  hengel, snorkelend/duikend of op zicht) en zo een waardevolle bijdrage leveren aan de visatlas. Om een goed beeld te krijgen van de in een atlashok aanwezige soorten wordt ernaar gestreefd om uit 40% van de in het atlashok aanwezige kilometerhokken met water visgegevens te hebben. Dit biedt tevens de mogelijk om de zeldzaamheid van soorten per atlashok te bepalen.

spacer
dummy